เมื่อ 011700 ธ.ค.58 ร.ต.ท.ประเวศ ชูศรีพรหม  หน.ชฝต. ร้อย ตชด.447 พร้อมกำลังพล 4 นาย ร่วมกับ ร.ต.ท.ถาวร สัตย์ซื่อ ผบ.มว.กก.ตชด.44 พร้อมกำลังพล 4 นาย ได้มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 100 แพ็ค โดยประธานชุมชนเป็นผู้รับมอบแจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อไป ณ ชุมชนท่าเจ๊ะอาแว บ.สุไหงโก-ลก ต.อ.สุไหงโกลก

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • S__3530960.jpg
  • S__3530961.jpg
  • S__3530962.jpg
  • S__3530963.jpg
  • S__3530964.jpg