เมื่อ ๐๙๑๒๐๐ - ๐๙๑๓๐๐ พ.ย.๕๘   ชป.กร.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๒ โดย ร.ต.อ.สัมพันธ์   มรกตผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๒,ร.ต.อ.ปลอบ  จันทร์แก้ว รอง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๒ ,ร.ต.ต.สักรียา  หมาดทิ้ง  รอง ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๓๒๑,ร.ต.ท.อุสมาน  หมาดบากา รอง หน.ชป.กร.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๒ ,ร.ต.ท.อภิชน  แกสมาน หน.ขว.มว. ฉก.ตชด,๔๓๒๑ ร่วมกับ นายดลรอหมาน แหละสม ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘  บ.น้ำค้าง  ต.สะบ้าย้อย ฯ ,ผู้นำศาสนา มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ ๑.นางเจ๊ะเม๊าะ  แหละสม  อายุ ๗๘ ปี ซึ่งพิการไม่สามรถเดินได้  อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ ม.๘ บ.น้ำค้าง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย่อย จ.สงขลา  ๒.นายดาเร๊ะ  หอมเย็น  อายุ ๗๐ ปี มีฐานะยากจน  อยู่บ้านเลขที่ ๖๑ ม.๘ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  ๓.นางแอเสาะ  เร็มเถาะ  อายุ ๗๗ ปี  ราษฎรยากไร้  อยู่บ้านเลขที่ ๔๑ ม.๘ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ บ.น้ำค้าง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง จนท.ของรัฐกับประชาชน ตามแผนมาตรการเชิงรุกขับเคลื่อนทางการเมือง เสริมความเข้มแข็งและเพื่อเอาชนะใจประชาชน  สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานถุงยังชีพ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 1260681.jpg
  • 1260684.jpg
  • 1260685.jpg