เมื่อวันที่  ๐๗๑๐๐๐ พ.ย.๒๕๕๘ พ.ต.ท. ดุสิต  ประสิทธิ์สุวรรณ  ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๗ ได้รับการประสานจาก จนท.สุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จว.ตาก ว่ามีผู้ป่วย ชื่อ นางมึหน่อโพ ไม่มีนามสกุล อายุ ๒๔ ปี มีอาการปวดท้องใก้ลจะคลอดลูก และเริ่มมีน้ำออกทางช่องคลอดเล็กน้อย ร้อย ตชด.๓๔๗ จึงได้ประสานกับนักบิน ฮ.ตร.หมายเลข ๒๒๑๙ ที่ปฎิบัติภาระกิจอยู่ในพื้นที่ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จว.ตาก  ให้ช่วยไปรับผู้ป่วย เพื่อนำส่งต่อยัง รพ.อุ้มผาง จว.ตาก

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 72262.jpg
  • 166602.jpg
  • 166606.jpg