เมื่อ030930-031030พ.ย.58 พ.ต.ท.นิรุตติ์ หลิ่มวิรัช ผบ.ร้อย ตชด.125,ร.ต.ท.นิยม เจริญศิริ ผบ.มว.ตชด.1251 พร้อมกำลังพล มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบทุพภิกขภัย บ.เขาลูกช้าง ม.14 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • messageImage_1446529332542.jpg
  • messageImage_1446529337697.jpg
  • messageImage_1446529353224.jpg
  • messageImage_1446529385042.jpg
  • messageImage_1446529395602.jpg