บช.ตชด. ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ประเภท รางวัลพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในผลงานสุขศาลาพระราชทานโรงเรียรตำรวจตระเวนชายแดน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้รับ โล่รางวัล เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58 ห้องเจ้าพระยา 1-2 หอประชุมกองทัพเรือ ผู้มอบรางวัลคือ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รับมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • IMG_9624.JPG
  • IMG_9627.JPG
  • IMG_9655.JPG
  • IMG_9660.JPG
  • IMG_9662.JPG
  • IMG_9691.JPG
  • IMG_9696.JPG