โรงเรียน ตชด.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home ทุนเเละมูลนิธิของภาครัฐ-เอกชน
 

 1.การประเมินศึกษาภายนอก 

 2.สถาบัน Center for Professional Assessment (Thailand)   

 3.สถาบัน Center for Professional Assessment (Thailand)

 4.ทุนธนาคารไทยพานิชย์  จำกัด

 5 มูลนิธิดำรงชัยธรรม

 6.มูลนิธิจิตติน  ตันธุวนิตย์

รายชื่อนักเรียน ร.ร.ตชด.เเละศิษย์เก่า ที่ได้รับทุนมูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ประจำปี 2553

 7.ทุนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต

 8.นักเรียน  นักศึกษาเเละสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับขั้นพื้นฐาน

 9.โรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่น

 10.มูลนิธิ สมาน-คุณหญิง เบญจา เเสงมลิ

 11.มูลนิธิร่วมน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

 12.โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า "รางวัลครูเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา"

 13.ทุนพระราชทานระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

 14.ทุนพระราชทานระดับปริญญาโท ของ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ จ.เชียงใหม่

 15.ทุนพระราชทานระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 16.ทุนศึกษาระดับปริญญาโท  สำหรับครู ร.ร.ตชด. ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

 17.ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า

 18.สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  เเละบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

 

หน่วยงานราชการ

เข้าสู่ระบบ

Polls

เเสดงความคิดเห็นเกี่ยงกับเว็บไซด์
 

มีผู้เข้าชม

We have 28 guests online