• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน จตช. ,รอง ผบ.ตร. ,หน.นรป.(สบ10) ,ที่ปรึกษา(สบ10) ,รอง จตช.(สบ9) ,ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง หน.นรป.(สบ9) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 383
282 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ของมูลนิธิบุญยะจินดาฯ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 486
283 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ตชด. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 512
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง คำสั่ง บช.ตชด. แต่งตั้งว่าที่ยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 57 ราย ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 967
285 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมของหน่วยในสังกัด บช.ตชด. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1601
286 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกสตรีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 280
287 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521และรายชื่อข้าราชการตำรวจรับประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 778
288 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง คำสั่ง บช.ตชด.ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 864
289 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53เพื่อเลื่อนขึ้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 805
290 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง คำสั่ง บช.ตชด. แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 15 ราย ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1674
 
Page 29 of 93