• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง รายงานการประชม คณะทำงานพัฒนาและวางแผนกำลังพลในภาพรวมของ ตร. ครั้งที่ 1/2556 niwat 559
282 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. - เรื่อง การดำเินินการจัดทำแผนจัดหายาและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 niwat 374
283 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- สำเนาคำสั่งแต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกทหารเกณฑ์เป็นตำรวจปี 2556 niwat 747
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ข้อมูลการเสนอความชอบเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบ บ.ท.ช. niwat 396
285 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภยนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งแตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวน Administrator 5387
286 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 niwat 424
287 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. - เรื่อง แบบฟอร์ม ก และ ข niwat 664
288 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่องไฟล์ข้อมูลแนวทางการจัดทำแผนรองรับและแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2556 niwat 788
289 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. - เรื่อง แผนแจกจ่ายวัสดุยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2555 niwat 567
290 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 niwat 789
 
Page 29 of 82