• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนจาก สลก.ตร. และหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด บช.ตชด. ทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเิกิดความคล่องตัวต่อเหตุการปัจจุบัน จำนวน 1 เรื่อง niwat 854
282 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรในสังกัด บช.ตชด. จำนวน 26 ราย niwat 765
283 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. - เรื่อง ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในส่วนป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดการระบาดในช่วงน้ำท่วม niwat 331
284 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง ไฟล์คำบรรยายการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานชายแดน ไทย-ลาว niwat 550
285 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส.ต.ต.สุพจน์ พิชิต 662
286 ฝสสน.1 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง กำหนดพิธีอุปสมบทหมู่ ตชด.ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี niwat 442
287 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับกาศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทย,กองทัพบก,กองทัพเรือ,กองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2556 niwat 1420
288 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หลักสูตร เสธ.ทหาร,วิทยาลัยการทัพ และ รร.เสธเหล่าทัพ ปีงบประมาณ 2556 niwat 593
289 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 3 ก.ย. 55 (แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล) niwat 945
290 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลประกอบการดำเนินการตามมาตรการ ปรับปรุงกำลังพลของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) niwat 914
 
Page 29 of 78