• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร. และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อเเจ้งให้หน่วยงานในสังกัด บช.ตชด. ทราบ จำนวน 3 เรื่อง (6 มิ.ย. 2556) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 589
282 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งเเวดล้อมนานาชาติสิรินธร เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 423
283 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร. และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อเเจ้งให้หน่วยงานในสังกัด บช.ตชด. ทราบ จำนวน 4 เรื่อง (5 มิ.ย. 2556) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1033
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การดำเนินการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ บช.ตชด. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 607
285 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ครู (สบ.2) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 755
286 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้สำรอง ด.ต.ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อเข้าฝึกอบรมเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 943
287 รายงานการประชุม - เรื่อง การจัดทำหนังสือผลการปฎิบัติงานของ ตชด. ในรอบ 60 ปี ครั้งที่ 3/2556 (10 พ.ค.56) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 461
288 บก.กฝ.บช.ตชด. - เรื่อง การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน 7,500 อัตรา ประจำปี 2556 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1431
289 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง กำหนดหลักสูตรการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 (รร.กิจการพลเรือน ,กรมกิจการพลเรือนทหารบก) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 765
290 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ด.ต.อายุ 50 ปี ที่มีผลงานเด่นเป็นประจักษ์เพื่อเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 3822
 
Page 29 of 87