• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.1 บก.อก.ฯ - เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร เสธ.ทหาร,วิทยาลัยการทัพ และ รร.เสธ.เหล่าทัพ ปีงบประมาณ 57 ให้มาทำเรื่องการอนุญาติลาไปศึกษาอบรมภายในประเทศไว้กับ บช.ตชด.(ฝอ.1 บก.อกฯ) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 806
282 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แจ้งให้ ขตร.มาทำสัญญาอนุญาตลาไปศึกษาอบรมฯ และสัญญาค้ำประกัน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 853
283 ฝอ.3 บก.อก.ฯ - เรื่อง การจัดสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาที่กระทำความผิดจากการชุมนุมเรียกร้อง ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 468
284 ฝอ.5 บก.อก.ฯ - เรื่อง แผนการปฏิบัติงานของครูตำรวจ D.A.R.E. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 419
285 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 697
286 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด ประจำปี 2556 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1322
287 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1597
288 ตชด.ภาค 3 - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 6 อัตรา ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 576
289 ฝอ.3 บก.อก.ฯ - เรื่อง เเจ้งการจ่ายเงินจัดสรรเิงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 756
290 ศปก.ลส.ชบ. - เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ครั้งที่ 22 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 394
 
Page 29 of 91