• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร. เพื่อให้หน่วยรับทราบเพื่อให้การปฏิบัติเกิดความรวดเร็วคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ จำนวน 5 เรื่อง (14 ต.ค.2556) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 545
282 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน จตช. ,รอง ผบ.ตร. ,หน.นรป.(สบ10) ,ที่ปรึกษา(สบ10) ,รอง จตช.(สบ9) ,ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง หน.นรป.(สบ9) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 502
283 สรุปข้อสั่งการที่ประชุม ศปก.ตชด. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 614
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกำลังพลสำหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 901
285 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร. เพื่อให้หน่วยรับทราบเพื่อให้การปฏิบัติเกิดความรวดเร็วคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ (10 ต.ค.2556) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 488
286 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แบบรายงานสถานภาพครูตำรวจ D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ 2557 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 340
287 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง เเบบฟอร์มและรายละเอียดสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ตร.ปี 57 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 582
288 ศปก.ลส.ชบ.- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมสัมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศครั้งที่ 22 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 319
289 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน จตช. ,รอง ผบ.ตร. ,หน.นรป.(สบ10) ,ที่ปรึกษา(สบ10) ,รอง จตช.(สบ9) ,ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง หน.นรป.(สบ9) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 392
290 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ของมูลนิธิบุญยะจินดาฯ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 494
 
Page 29 of 93