• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด-ปิด และกำหนดการแข่งขันกีฬาฯ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 403
282 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง เเบบฟอร์มคะแนนเพิ่มพิเศษ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 859
283 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร ด่วนที่สุด ที่ 0001.21/ว109 ลง 19 มี.ค.56 จำนวน 2 เรื่อง ส.ต.ต.สุพจน์ พิชิต 866
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร ด่วนที่สุด ที่ 0001.21/ว121 ลง 21 มี.ค.56 จำนวน 4 เรื่อง ส.ต.ต.สุพจน์ พิชิต 651
285 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง รายงานนโยบายเน้นหนัก รอบ 6 เดือน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 648
286 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน - เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.จำกัด ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 942
287 ฝสสน.5 บก.สสน.ฯ - เรื่อง โครงการด้านสุขภาพร่างกายสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว พ.ศ. 2556-2560 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 756
288 ฝสสน.4 บก.สสนฯ - เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค้าจ้างขั้นต่ำ เพิ่่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ(SMEs) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 511
289 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 645
290 ฝสสน.1 บก.สสน.ฯ - เรื่อง โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 528
 
Page 29 of 84