• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ศปก.ลส.ชบ. - เรื่อง โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 431
282 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ไฟล์ข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพื่ิมเติม) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 603
283 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตร.ที่ 2/55 ,คำสั่ง บช.ตชด.ที่ 224/56 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 384
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การตรวจสอบสถานภาพทางวินัยของข้าราชการตำรวจ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 530
285 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร. และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อเเจ้งให้หน่วยงานในสังกัด บช.ตชด. ทราบ จำนวน 3 เรื่อง (3 ก.ค. 2556) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 687
286 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง รายละเอียดในการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13-17 ก.ค.56 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 315
287 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง กำหนดวันตรวจสอบสรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดในสังกัด บช.ตชด. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 564
288 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจตาม ร่าง ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ. ..... ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1305
289 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง บัญชีตำแหน่ง รอง สว. 7500 ส่ง อต ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 2426
290 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง โครงการพัฒนาบุคคลิกภาพข้าราชการตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 533
 
Page 29 of 88