• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.3 บก.อก.ฯ - เรื่อง การมอบนโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2557 ของผู้บังคับบัญชา ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 277
282 ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน-ชุมชน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 377
283 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง คำสั่ง ศอ.รส. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบใน บก.ศอ.รส. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 444
284 ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แบบฟอร์มการทำสำนวนการสืบสวน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 544
285 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง เเบบฟอร์มการรายงานการ เบิก-จ่าย เอกสารประกอบการสอน ครู D.A.R.E. ภาคเรียนที่ 2-2556 ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 295
286 ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด - เรือง บัญชีแผนแจกจ่ายวัสดุยาและเวชภัณฑ์งบประมาณ นย.รพ.ตร.และมูลนิธิ พอ.สว. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 340
287 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 743
288 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการรับรองให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 822
289 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แผนการฝึีกอบรมประจำปีงบประมาณ 2557(ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1419
290 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดที่สนใจรับทุนอบรมภาษาจีน ม.หัวเฉียว(รุ่นที่10) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 439
 
Page 29 of 95