• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เพื่อทราบ
pautrab.jpg

รวมหนังสือแจ้งเวียนเพื่อทราบ  กรุณาคลิ๊กเลือกรายการที่ท่านต้องการหรือใช้เครื่องมือ Filter ในการคัดกรอกโดยระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อเรื่องที่ต้องการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
281 ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม บช.ตชด. ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 402
282 บก.กฝ.บช.ตชด. - เรื่อง ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 835
283 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (นายร้อย 53 ปี) ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 1610
284 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง ข้อมูลประชุมปีกร่มฯ ๑๗ เม.ย.๕๖ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 736
285 ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด-ปิด และกำหนดการแข่งขันกีฬาฯ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 403
286 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง เเบบฟอร์มคะแนนเพิ่มพิเศษ ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 859
287 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร ด่วนที่สุด ที่ 0001.21/ว109 ลง 19 มี.ค.56 จำนวน 2 เรื่อง ส.ต.ต.สุพจน์ พิชิต 869
288 ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง หนังสือเเจ้งเวียนจาก สลก.ตร ด่วนที่สุด ที่ 0001.21/ว121 ลง 21 มี.ค.56 จำนวน 4 เรื่อง ส.ต.ต.สุพจน์ พิชิต 653
289 ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. - เรื่อง รายงานนโยบายเน้นหนัก รอบ 6 เดือน ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 650
290 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน - เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.จำกัด ส.ต.ท.นิวัฒ ดอกสปา 944
 
Page 29 of 85