กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

     ประกอบด้วย

    • ฝ่ายสนับสนุน 1 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
    • ฝ่ายสนับสนุน 2 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
    • ฝ่ายสนับสนุน 3 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
    • ฝ่ายสนับสนุน 4 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

   

   ฝ่ายสนับสนุน 5 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน