ภาพกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ตามนโยบาย ผบช.ตชด. ประจำวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒