เจ้าหน้าที่งานนิติการ

พ.ต.ท.โชติอนันต์ สุทธิกุลสมบัติ
สารวัตรงานนิติการ นบ. ศศม.

ร.ต.อ.เอกอธิป เกิดแก้ว
รองสารวัตรงานนิติการ รป.บ.(ตร.) นบ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จ.ส.ต.นพล ผลิใบ นบ.

จ.ส.ต.กฤตภาส ด่านกองหมื่น

ส.ต.อ.ประพัฒน์ คำคุณคำ

ส.ต.ต.หญิงสมพร คงโนนกอก

 
: Home :
Keywords, top keywords, adsense keywords, expensive keywords, adwords keywords.

ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
copyright(c)2007 http://www.bppnitikan.com all right reserved
งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
webmaster:chotianan@hotmail.com