ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กก.๕ บก.สอ.บช.ตชด.

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

ยุคแรก
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ในการป้องกันอัคคีภัย พระองค์ยังได้เล็งเห็นการณ์ไกลด้านผจญเพลิง เพื่อจะได้มีเครื่องมือทันสมัยเทียบอารยประเทศ
ต่อมาพระองค์ ได้ปรับปรุงและทรงตราพระราชบัญญัติการดับเพลิงใหม่ ในปี ร.ศ.117
ทรงมีพระราชกระแสให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับดับเพลิงกับรถรางกรุงสยามเป็นครั้งแรก เพื่อจะได้ไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็ว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว ยังให้แยกหน้าที่การดับเพลิงจากฝ่ายทหาร ให้ไปขึ้นกับพลตระเวน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น " กรมตำรวจนครบาล " มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยอย่างเต็มที่
ในปี พ.ศ. 2506 ได้เกิดภัยร้ายแรงขึ้นที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช กองตำรวจดับเพลิง ได้รับคำสั่งจากกรมตำรวจ ให้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัยในครั้งนั้นร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นโดยเรียกชื่อว่า " หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย " กองตำรวจดับเพลิง
พ.ศ. 2508 กรมตำรวจได้เริ่มจัดตั้ง " หน่วยบรรเทาสาธารณภัย " ขึ้นในกองตำรวจดับเพลิงและยกฐานะขึ้นเป็นกองบังคับการตำรวจดับเพลิง ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ และตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2514 กองบังคับการตำรวจดับเพลิง กรมตำรวจ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กองกำกับ คือ 502
- กองกำกับการ 1 ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ
- กองกำกับการ 2 ทำหน้าที่รับผิดชอบงานผจญเพลิง
- กองกำกับการ 3 ทำหน้าที่รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง
- กองกำกับการ 4 ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ อบรมเผยแพร่และตรวจป้องกัน
- กองกำกับการ 5 ทำหน้าที่รับผิดชอบงานบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์


ยุคที่สอง
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2546 มติคณะรัฐมนตรีให้โอนภารกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัยของกองบังคับการตำรวจดับเพลิงไปอยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. และ ใน พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรี ให้โอนภารกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับในเขตพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด ไปเป็นภารกิจของ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
ยุคปัจจุบัน
และเมื่อ พ.ศ. 2552 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนด หน้าที่การปฏิบัติงานถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ อยู่ในความรับผิดชอบของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 กำหนดให้หน้าที่การถวายความปลอดภัยดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 ก.ย. 2552 เป็นต้นไป
ภารกิจ
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ 17 (ซ) หน้า 516 กำหนดให้ กก. 5 บก.สอ.บช.ตชด. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. การจัดกำลังยานพาหนะและอุปกรณ์ในการถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มีการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน และการเสด็จพระราชดำเนินโดยอากาศยานปีกหมุนและรถไฟฟ้าส่องสว่างเมื่อมีการทรงงาน
3. จัดชุดปฏิบัติการถวายความปลอดภัยกรณีมีการเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม
4. สนับสนุนการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับหน่วยงานตามที่ร้องขอ
5. สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงาน ถวายความปลอดภัยตามที่หน่วยร้องขอ
6. ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป

 
ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

 

ข่าวสมัครสอบงานราชการ

 

ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่่อวานนี้67
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้369
mod_vvisit_counterอาทิตย์ก่อน480
mod_vvisit_counterเดือนนี้1575
mod_vvisit_counterเดือนก่อน2166
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด196679
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์